Bioredworm®- L(Liquid) 

Sıvı 100 %Organik-Mikrobiyal Solucan Gübresi/ Tarla, Bahçe, Topraksız Tarım (Akuaponik & Hidroponik), Çiçekli ve Yeşil Alanlar 


Bioredworm - L “Premium quality” yüksek kalite  100% Organik-Mikrobiyal Sıvı Solucan Gübresi,  Bioredworm-S (katı) ekstraktından özel metod-yöntem ve proseslerle elde edilen üründür. Bioredworm (sıvı) yüksek miktarda Organik madde, makro ve mikroelement kompleksi, humik asit, toprak antibiyotikleri, büyüme hormonları, amino ve fulvik asitler, bitki fitovitamini ve çok sayıda yararlı-mikroorganizma içerir (1 ml / 120 milyardan fazla)Sıvı Solucan Gübresi (Liquid Worm Casting Fertilizer) ‘’ Solucan çayı ‘’ (Worm tea)  ile herhangi bir benzerliği yoktur karıştırılmamalıdır! ‘’ Solucan çayı ‘’ stabil olmadığından dolayı hemen kullanılması gerekir ! 

Bioredworm - L Solucan Gübresinin sıvı hali, klasik gübrelerin yanı sıra çok daha farklı bir şekilde bitkilerin beslenmesini ve korumasını sağlamaktadır. Bitkilerin büyüme ve gelişiminde gereken tüm elementlerin tükenmeyen kaynağı toprak ve hava olmak üzere,bunların da büyük bir kısmı bitkilerde erişilmez biçimdedirler. Toprakta bulunan besin maddelerinin çok fazla olmasına rağmen, insanlar gereksiz halde kimyasal gübreleri kulanmaktadır, bu nedenlede toprağın aşırı derecede kirlenmesine yol açmaktadırlar. Topraktaki mikrooganizmalar azotu ve diğer elementleri bitkiye erişebilir hale dönüştürmeleri bitkilerde büyük önem taşımaktadırlar, ne yazık ki kimyasal gübrelerin uzun vadeli kullanımında toprak mikroorganizmalarını bugünün çağdaş insanı tarafından büyük bir kısmı malesef tahrip edilmiştir.

Bioredworm - L Sıvı Solucan Gübresinde 1 mililitresinde 120 milyardan fazla faydalı bakteri ve mikroorganizmalar bulunmaktadır (Mikrobiyoloji Analizlerinde verilen değerler), bitkilerde çeşitli hastalıklara yol açan (zararlı) mikro-organizmaların fitopatojenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte yapısındaki çok sayıda faydalı mikroorganizma topraktaki zararlı fitopatojenlere rekabet ederek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır.

Bioredworm - L Sıvı Solucan Gübresi, bitkiye yararlı olmasının yanısıra kara leke hastalığı, kara mildiyu ve domates yanıklığı gibi bir çok mantari hastalıkları da engeller. Pythium, Rhizoctonia, Plectosporium ve Verticillium gibi hastalıkları da içeren bir çok bitki hastalığını baskılar. Bitki paraziti nematodları bastırırlar. Domates kurdu, unlu böcek, örümcek akarları ve yaprak bitleri de dahil olmak üzere bitki böcek zararlılarını baskılarlar.

Amerika Birleşik devletlerinde Yapılan testlerin de kanıtladığı gibi sıvı solucan gübresi, yaprak bitleri, beyaz sinek, örümcek akarları ve bitki özsuyunu emen diğer küçük böcekler gibi canlılara karşı böcek kovucu olarak işlev gören mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bunu sağlayan şey ise, sıvı solucan gübresinde açığa çıkan ve bir böceğin dış iskeletini oluşturan kitini eriten “kitinaz” (chitinase) adlı enzimdir.


 

Bioredworm - L Sıvı 100% Organik-Mikrobiyal Solucan Gübresinin Bitkiler Üzerinde Etkisi:

Makro ve Mikro elementleri dengeli şekilde bitkiye aktarır (Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum,Çinko..vs)

Mikroorganizmalar bitkilerin büyüme ve gelişimini teşvik etmektedirler,her tür bitkisel hastalıklara karşı direnişini arttırmaktadırlar hava şartlarının olumsuz etkilerine(don, sıcaklık   farkları vb.) karşı bitkiyi korur.

Bitkilerin beslenme dengesini sağlamaktadır.

Zengin ve daha sağlıklı gelişmiş kök.

Tohumlar hızlı bir şekilde patlama yapar, daha güzel kök sağlarlar aynı zamanda büyüme ve gelişmeleri çok daha güzel olur.

Düşük fotosentezle ilişkili sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur. 

✔ Diğer bio-uyarıcıların uygulanması ihtiyacını ortadan kaldırır. 

✔ Bitki bağışıklık sistemini harekete geçirmektedir.

Beslenme döngüsünü etkinleştirerek bitkilerin daha fazla besin almasına katkıda bulunur. 

 

Bioredworm - L Sıvı 100% Organik-Mikrobiyal Solucan Gübresinin Meyveler Üzerinde Etkisi:                    

Verimler  30 - 100 % arası daha büyüktür.

Yapraklar 5 - 7 gün içinde koyu yeşilimsi rengini alırlar.

Defalarca hasad edilen meyve - sebze daha çabuk olgunlaşır.

Yaprak uygulamalarında fotosentez uyarıcı görevi görür.

Daha belirgin renkler, doğal tad,aroma ve koku.

C Vitamin oranını 2-7 yükselmektedir.

Daha erken olgunlaşması 10 -15 gün arası.

Raf ömrü uzar,tazeliklerini uzun zaman koruyarak, aynı zamanda ulaşıma dayanıklılık kazandırır.

 

Bio redworm -  L  Sıvı 100% Organik-Mikrobiyal Solucan Gübresinin Toprak Üzerinde Etkisi:

✔ Çok sayıda mikroorganizmalar toprağı canlandırarak fertilizasyonunu ve verimliliğini arttırmaktadırlar.

               Topraktaki organik madde oranını artırır.

✔ Toprağın Ph’sını dengeler.

✔ Bakterilerin taşıdıkları en önemli rol mikroflor kısmıdır. Bilinen çoğu bakteriler etkilerini artırıken aynı zamanda, gübrelemenin yeniden yapılanmasına doğrudan bağlantıdadırlar. Bakteriler toprakta en ağır şartları taşıma yeteneğini üstlenen basit yapıya sahip olan canlı varlıklardır.

 Bakteriler bölünerek çoğalır, bir bireysel bakterinin 24 saat süre içinde 10 milyar bireysel bakteri üretmektedir.

Bir yıllık süre içinde bakteriler 1/hektara yaklaşık 10 ton organik madde bırakırlar, ve bu organik maddelerin büyük bir kısmı olgun humusla humuslandırılmaktadır. 

 

Bio redworm -  L  Sıvı 100% Organik-Mikrobiyal Solucan Gübresinin Kullanımı :

Yaprak gübresi olarak kullanılacaksa 1 litre sıvı gübre 150 litre suyla karıştırılarak bitkiye püskürtülür. Damlama sisteminde kullanılacaksa 1 litre sıvı gübre 150 litre suyla karıştırılır.( detaylı olarak standart uygulama tabelasında anlatılmıştır).

 

Tavsiyelerimiz:

Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir.

Bazı sularda yüksek düzeyde bulunan klor oranı Bioredworm - L de bulunan (yararlı- mikroorganizma –bakterilere zarar verebilir). Klorun sudan yok olması (buharlaşması) için suyu 12-24 saat bekletmenizi tavsiye ederiz.

Tüm uygulama ve dozlar için verilmiş talimatlar ortalama değerlerdir.

Kısa zaman içinde en iyi verimi almanız ve toprağın düzenlenmesi İçin tavsiyemiz (Bioredworm - S ve Bioredworm - L) Kombine Kullanmak.

Su miktarı Bitki türüne, pompanın kapasitesi ve kullanılan teknolojiye bağlıdır. Bioredworm - L(sıvı) % 100 organik solucan gübresi (önerilen miktarda tatbik edilmesi önemlidir).

Bioredworm - L (sıvı) % 100 organik-mikrobiyal solucan gübresi kullanım sıklığı ve miktarı, bitkinin türüne ve toprak kalitesine bağlıdır.

Toprak analiz sonuçlarınıza bağlı kullanım değerleri içi firmamız İNTUS L.t.d ile temasa geçebilirsiniz.

İlk başlarda verilen değerlerin maksimum miktar Bioredworm – L kullanmanızı öneririz.

 

TABLOYU İNDİR

 

Bioredworm-L (Sıvı) Standart Uygulama Tablosu