Neden Bioredworm - L  Sıvı Solucan Gübresi ?

 Yüksek verim, Hızlı gelişim, Sağlıklı bitkiler, Lezzetli meyveler...


Organik-Mikrobiyal gübreler kimyasal gübrenin aksine bitkiye sadece besin sağlamıyor aynı zamanda toprağın yapısını-strüktürünü düzeltiyor. Toprağın Organik madde oranının artmasında yardımcı olur. Ayrıca bitkiler için önem arz eden bitki besin maddelerini, sağlıklı bitki gelişimini ve kök sistemini teşvik eden yararlı-mikroorganizmaların gelişmesini sağlar. Kimyasal (inorganik) gübre toprağa atıldıktan itibaren toprakataki organizlamaların çalışmasını engeller. Bu engelleme ilk olarak toprağın pH’nın değişmesi ile başlar, topraktaki reaksiyonlar ,kimyasalların katkısı ile ilk olarak mikroorganizmaların dengesi bozulmaya başlar. Toprağın yapısı bozulur, nemi koruma özeliği, besin maddesi kaybına uğrar, ve en önemlisi topraktaki organik maddenin ve Biokimyasal faliyetin kaybolmasına neden olur. Mikroorganizma yaşamın olamdığı bir toprakta bitiki böcek artıklarının parçalanaması olayı geri dönüşüm olmayacağı için toprak sürekli fakirleşecektir.

(Dünyada kimyasal gübre kullanan çifçilerin büyük çoğunluğu  belirgin faydaları olduğundan dolayı Organik-mikrobiyal Solucan gübresi kullanmaya başlamışlardır.)

Bioredworm - L (sıvı) yüksek kalite “ Premium quality ” Bioredworm - S ( katı) ekstraktından özel metod-yöntem ve proseslerle elde edilen üründür. Bioredworm - L (sıvı) yüksek oranda Organik madde, makro ve mikroelement kompleksi, humik asit, toprak antibiyotikleri, büyüme hormonları, amino ve fulvik asitler, bitki fito vitamini ve çok sayıda (1 ml / 100 milyardan fazla) yararlı-mikroorganizma içerir.( Sıvı Solucan Gübresi-Liquid Worm Casting Fertilizer) ‘’ Solucan çayı ‘’ (Worm tea)  ile herhangi bir benzerliği yoktur karıştırılmamalıdır! ‘’ Solucan çayı ‘’ stabil olmadığından dolayı hemen kullanılması gerekir ! )


 

• Bioredworm - L (sıvı) Organik-Mikrobiyal Solucan gübresi Mineral gübreler yerine kullanılabilicek evrensel bir gübredir, ayriyeten insan ve hayvanlar için organik, temiz ve sağlıklı gıda üretimi için uygundur.

• Çok hızlı bir şekilde bitki artıkları (lignoselüloz) ayrışma süreci gerçekleşir, ayrışma prosesinde Karbon (C) oranını dengeler N,P,K ( 20:1) az) ve diğer elementlerin bitki açısından kullanımını sağlar.

• 1 Yıl içinde 1 hektarlık alana havadan toprağa sentezlenen azot oranı min. 200 - 300 kg. Ulaşır (15:15:15 N, P, K) Çuvalında ise sadece 7,5 kg azot bulunur).

• Alüminosilikatlardan Fosfor ve potasyum alımını-kullanımını artırır, buna benzer elementlerin ölen bakteriler sonucunda serbest kalmasına yardımcı olur.

• Ölü bakteriler 1 hektar üzerinde bir yıl içinde yüksek miktarda organik madde bırakır.

• Ölü bakteriler kendi ağırlığından yaklaşık  30% fosfor içerir.

•  Suda çözünen ve çözünmeyen polisakkaritleri biosentezler, toprağın yapısını-strüktürünü ve ayriyeten hava-su rejimini düzenler.

• (Sitokinin, oksin ve giberellin) gibi fitohormonları sentezler, çimlenme, kök - bitki gelişimini ve hızlı büyümesini sağlar,  10-15 gün erkencilik sağlar.

• Vejetasyon döneminde kimyasal koruyucu kullanımını azaltır, organik maddenin hızlı ayrışmasıyla bitkilerin direncini artırır gelebilecek bitki hastalıklarını elimine eder.

• Maliyeti düşük ve kullanımı kolay,maske ve eldiven gerektirmez, insanlar  açısından toksik değildir.

• Toprakta mukoza maddelerin sentezleme yeteneği vardır, ince ve gevşek toprak yapısının oluşumuna katkıda bulunur ve önemli ölçüde toprağın işlemi kolaylaşır, mikroagregatların sıkışmasını ve yapışmasını önler.

• Vitamin “B” ve antibiotik üretimini sağlıyor böylece mantar ilaçları kullanma ihtiyacını azaltarak, bitkilerdeki hastalıklara neden olan patojenler bakterilere direnç sağlıyor.

Not: Bioredworm - L (sıvı) ve S (katı) 100% Organik-Mikrobiyal Solucan Gübre kullanımı için INTUS L.t.d firmasının Uzman ekibinden bilgi alabilirsiniz.