Özel Kullanım Programı Bioredworm-L&S:


 INTUS L.t.d Firmamız ve "Gıda ve Tarım bilimleri Üniversitesi Kiril ve Metodi - Üsküp/Makedonya" hocaları tarafından yapılan uzun yıllar Ar-Ge çalışmaları sonucunda aşağıda belirlenen şekilerde Bioredworm-L & S - Sıvı ve Katı Solucan Gübresi, kullanım-uygulama programı’nı tavsiye ederiz.  (Not: Bioredworm - L & S Tabelasında verilen değerler Dünyada kullanılan standart verilerdir)

Danışman Hocamız Sn.Prof.Dr. J.Ziberovski ve BioHumus uzmanı Sn. S.Vuksanoviç 

 

 

 Genel Bilgi :


 Humus Nedir ve önemi ?

 

Humus Dünyada Kabul edilen en kaliteli toprak cinsidir. Humus’un oluşması çok uzun bir zaman sonucu meydana gelir. Toprağın üst kademelerinde 10-30 cm aralığında bulunan ince bir tabakadır. Humus’un ekolojik sistemde toprağın verimliliğini sürekli kılan bir görevi vardır. Toprağın verimliliği, o toprağın bünyesindeki besin maddelerinin zenginliği ile ölçülür. Besin maddelerinin zenginliğini ise, o topraktaki " organik maddenin " miktarı belirler. Mikrobiyolojik bitey (Mikroflora), toprakta büyük sayıdaki faydalı mikrororganizma ve olgun humus ile kaliteli bir hasadın planlanması için esastır.

 

 

 

 Damlama sulama sistemi ve önemi ?

 

Bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve bitki besin elementlerinin doğal yollarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine verilmesidir. Damla Sulama bitkinin sadece su ihtiyacını karşılanması değil, sulama beraberinde beslenmesidir. Bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılarak verilir su ve enerjiden tasarruf sağlar, üretim maliyetinin minimuma indirir, bitkinin ihtiyacı kadar su kullanımı sonucu toprağın çoraklaşmasını önler. Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve özümlenmiş besin maddelerinin kök yerine ürüne gitmesi sağlanır. Kullanılabilir toprak suyunun yararlığı artar, bitkiler daha iyi gelişir, kaliteli, verimli ve standart ürün elde edilir. Damla sulama sistemi, havadaki nem oranını azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları ve bakterileri önemli ölçüde engeller.

 

 

 Yapraktan gübreleme ve önemi ?

Bitki besin maddelerinin sıvı halde yaprağa püskürtülerek verilmesine‚ ”yapraktan gübreleme“ bu amaçla kullanılan gübrelerede ”yaprak gübresi“ denir. Püskürtülerek uygulanan yaprak gübresinin topraktan verilen gübreye nazaran daha avantajlı olmasının nedeni bitkinin besin maddelerini daha hızlı bir şekilde almasıdır, ayriyeten yararlı-mikroorganizma popülasyonunu teşvik eder. Topraktan uygulanması durumunda bitki besin maddeleri alımında engel olan birçok faktör vardır, kısa sürede etki görmek ve bitki besin madde noksanlığını düzeltmesini sağlamak amacıyla yapraktan püskürtülerek gübreleme yapılır. Bu nedenle; bitkinin yapraklarında, çiçeklerinde veya meyvelerinde daha fazla gelişimi için ihtiyaç duyuluyorsa yaprak gübresi kullanmakta yarar vardır. 

 

 

 

  Bioredworm - L  Tahıl bitkilerinde kullanımı :

En iyi sonuçlar  Bioredworm-L hasatın hemena ardından- hasat’tan hemen sonra, anız (Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap ve bitki atıkları) parçacıklara kesilir (Toprağın yüzeyine eşit ölçüde dağılımlı olarak başka kültürlerin bitkisel kalıntıları’da serpilir)  ve üzerlerine (1 Dekara/2-3 Litre )  Bioredworm-L uygulanır. Önemli olan  Bioredworm-L ‘in yüzeye eşit şekilde püskürtülürmesi. Ondan sonra toprak sığ bir şekilde sürülür. Mikrorganizmalar topraktaki organik maddeyi önemli ölçüde arttırırlar. Bioredworm-L  içinde barındırdığı yararlı-mikrorganizmalar yaklaşık 50-60 gün içinde anızı (bitki atıklarını) olgun humusa dönüştürürler. Humus toprağın bakteri aktivitesini artırır, toprağın su tutma kapasitesini sağlar, nemi korur ve bu şekilde kurak dönemlerinde bile bitkilerin nemini muhafaza eder , buysa önemli ölçüde daha büyük hasat ile sonuçlanır. Bakteriler  bu aşamada zor ölürler harekete geçmek için uygun şartların oluşmasını beklerler. Sıklıkla , toprağın sıcaklığı 6 veya havanın sıcaklığı  10 derece olduğu zaman harekete geçerler.

Pratikte Bioredworm-L uygulnan tohumda filizlenme, boy verme ve kök salma sırasında pek iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca tahıllarda kardeşlenmeyi, protein oranını, yağlı tohumlarda yağ oranını arttırır, hububatta tane dolumunu arttırır. Bu şekilde  bitkinin büyümesi ve gelişmesi için ekin sırasında başka herhangi bir uygulama-muamele türünden kıyaslanamaz ölçüde daha iyidir. 

Bitkiler mükemmel bir şekilde gelişmiş ve ilerlemiş, yüksek verim için zemin yaratmış oldukları için ilkbaharda, şubatın sonunda veya martın başlangıcında daha 2'ci uygulamanın yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde rekor verim kaçınılmaz olur !

Farklı uygulama biçimleri /alternatifleri :

1. Alternatif (1 dekara / 3-4 litre Bioredworm-L)

• İlk uygulama:  hasatın hemen ardından   

   ( samanın yukarıda açıklandığı gibi  muamele görmesi şarttır )

İkinci uygulama :  baharda besleme sırasında

• Üçüncü uygulama :  baharda besleme sırasında

 

2. Alternatif (1 dekara / 3-4 litre Bioredworm-L)

• İlk uygulama : sonbaharda bitkinin filzinmesinin ardından

İkinci uygulama : baharda besleme sırasında

Üçüncü uygulama:  baharda besleme sırasında

 

3. Alternatif (1 dekara / 3-4 litre Bioredworm-L)

İlk uygulama: baharda mineral gübre

İkinci uygulama: baharda besleme sırasında

Üçüncü uygulama:  baharda besleme sırasında

 

-Bioredworm - L (Glüten oranı %30’un üzerine çıkıyor) Glüten, özellikle buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Bitki aleminden elde edildiği için insan sağlığı için çok yararlıdır.

-Bioredworm - L %20-50 verim artışı.

-Bioredworm - L bitkilerde hastalıkları % 50-80 azaltıyor

-Bioredworm - L Tahıllarda ki hastalıklar verimi %30 kadar bile azaltabilirler    

-Bioredworm - L herbisit ve insektisitlerle birlikte karıştırılır

Mümkünse güneşli havada kullanılmamalı. Sabah erkenden, öğleden sonra veya bulutlu havada kullanılması tavsiye edilir. 

Hava sıcaklığı 10 C , toprağınsa  6 C derenin üstünde olmalıdır.

 

Bioredworm - L Bağcılıkta kullanımı :

Yüksek kalitede şarap üreten üreticiler gübre kullanımını azaltacaktır, ayrıca kimyasal gübre kullanıma kıyasla çok daha üstün kalitede ürün ve çok daha büyük verim alınabilecek.

Bioredworm - L ve Bioredworm-S’ın kullanıldığı  ürünlerde “C” Vitamin 2-7 misli artar, bitkilerin bağışıklığı, onunla birlikte de tüm hastalık türleri, kuraklık, don ve sıcaklık şokları karşısındaki dirençliği artmış olur.

Büyük sayıdaki yararlı-mikroorganizmalar (1ml.’de 100 milyardan fazla) hertürlü bitki hastalıklardan kaynaklanacak olan zararlı-mikroorganizmaları büyük çoğunlukla imha edecektir.  

Bioredworm - L ve Bioredworm-S’ın kullanıldığı  yeni ekinler, kimyasal gübrelerin kullanıldığı ekinler karşısında tam mahsulünü bir yıl erkenden verirler.

1 Dekara uygulama programı - Yapraktan uygulama/püskürtme :  (3 -5 uygulama)   2 - 3 litre  Suyla karıştırılarak

• Birinci uygulama :   Sonbaharda hasat toplandıktan sonra. Bu uygulama sayesinde bitkiler havadaki aşırı düşük dereceleri daha kolay atlatacak, bitkiler bahara daha sağlıklı ve yüksek bir verim için hazırlanmış olucak.

• İkinci uygulama :  ilk filizler çıkar çıkmaz.

Üçüncü uygulama:  Çiçek açtıktan sonra .

Dördüncü ve ondan sonraki uygulamalar : meyve (verme) dönemi.

- Yapraktan uygulama ile Bioredworm - L miktarı , üzüm fidanlarının cinsi ve kaç yıllık oluşu ile toprağın kalitesine bağlıdır.

- Yapraktan uygulama tavsiye edilen Bioredworm - L miktarının kulanılması önemlidir.

- Suyun miktarı bitkinin ihtiyacına ve (kullanılan pompaya) bağlıdır 1 dekarda ne kadar litre su kulanıldığı).

- Damlama sistemi :  1 - 2 uygulama / 3 litre

- Damlama sitemi olmayan ekinlerde fazladan 1-2 yapraktan  uygulma tavsiye edilmekte.

Tavsiye ederiz :

Kuru dallar biçildikten sonra öğütülür, Bioredworm - L ile uygulama yapılır, ondan sonra da toprak sürülür  veya frezeleme yapılır.

- Baharda ayıklanan fazlalık yeşil kitle de öğütülür. Bu organik madde küçümsenmemelidir, yadırganmamalı.

Mikrobiyolojik bitey (Mikroflora), toprakta büyük sayıdaki yararlı-mikrororganizma ve olgun humus iyi ve kaliteli bir hasadın planlanması için esastır.

 

Bioredworm - L Meyve ekinlerinde kullanımı : 

Bioredworm - L ile gübrelenen meyve ekinlerinin çiçeklenmesi daha güçlü olur, ürünü daha iri ve daha uyumlu renkleri daha güzel ve koku ve tadı çok daha güzeldir .

Hasatın ardından ürünler çok daha uzun taze kalır ve nakliye sürecini daha iyi tahammül ederler.

Hasat, kimyasal gübre uygulanan bitkilere kıyasla 7-15 gün için daha erken yetişir. 

 Bitkiler tam hasılayı kimyasal gübre uygulanan bitkilere kıyasla bir yıl daha erken verirler.

Ürünlerde “C” vitamin 2-7 misli artar, şöyleki ki, bitkilerin tüm hastalıklar, kuraklık, don ve sıcaklık sdarebeleri karşısındaki bağıklığı ve dirençliği artmış olur.

Böcek  akını-baskını azalır.

 

1 Dekara uygulama proğramı - Yapraktan uygulama /püskürtme:  (3 – 6 uygulama ) 1 Dekar başına  2-3 litre ile   uygulama yapılır/ Suyla karıştırlır.

- Yapraktan uygulama sayısı ve miktarı  bitkilerin cinsi ve yaşlılığı  ile toprağın kalitesine bağlıdır.

- Yapraktan uygulama yönteminde önemli olan tavsiye edilen Bioredworm - L miktarının uygulanmasıdır.

- Suyun miktarı bitkinin ihtiyacına ve (kullanılan pompaya) bağlıdır 1 dekarda ne kadar litre su kulanıldığı).

Birinci uygulama  : Ürünlerin toplanmasından sonra- bitki kış için hazırlansın , ilkbaharda ise daha fazla tomurcuklanma olması.

İkinci uygulama : ilkbaharda (organik tarımda kulanılan fungisit veya klasik tarımda kulanılan fungisit) ile organik bor ve çinkodan oluşan karışım kırağı ve bahar buzlanmalarından korunmaları .

• Üçüncü uygulama :  Çiçeklerin %70’nin dökülmesinden sonra.(organik tarımda kulanılan İnsektisit veya klasik tarımda kulanılan insektisit ile birlikte).

Dördüncü uygulama : Ürünlerin oluşması- şekillenmesinin ardından uygulanmalı, bu çiçek açmadan 10 gün sonrası anlamına gelir- ürünler/meyveler korunur.

Beşinci uygulama: Ürün döllenmesinin ardından – daha iri ve daha eşit oranda ürünler alabilmek için.   

Altıncı uygulama : Daha iri ve daha uyumlu ürürnler ve daha belirgin renkler için.

Yedinci uygulama : Beslenmesi gerken daha müyük miktarda ürününüz olduğu zaman.

Damlama sistemi :  1 Dekar/ 3 litre ile 2-3 uygulama

Damlama siteminin olmadığı fidanlıklarda/tarlalarda fazladan 1-2 yapraktan uygulama tavsiye edilmektedir .

Tavsiye ederiz:

- Dallar budandıktan sonra öğütülmeli (dal öğütme makinesi ile ) ve Bioredworm - L ile püskürtüldükten sonra toprak sığ bir şekilde sürülür veya frezlenir.

- Mikrobiyolojik bitey (Mikroflora), toprakta büyük sayıdaki yararlı-mikrororganizma ve olgun humus iyi,sağlıklı ve kaliteli bir hasadın planlanması için esastır.

 

Bioredworm - L Bahçe bitkilerinde kullanımı : 

Yılda bir kez toplanan bitkilere (patates, lahana, pancar, kavun, karpuz vs.) 1/dekar başına 3-4 litre ile 4-5 kez uygulama yapılır.

Birden fazla toplanan bitkilere (domates, salatalık, biber vb.) her 6-12 günde 1/dekar başına 2-3 litrelik uygulama yapılır. Uygulama sayısı bitkinin türüne ve toprağın kalitesine bağlıdır.

Bitkilerin daha çabuk filizlenmesi , kök salması, büyümesi ve gelişimi.

Ürünlerin daha hacimli açması, hemen her çiçeğin ürün vermesi, ürünlerin daha çabuk olgunlaşması ve daha çok hasat sayısı.

Çok daha sağlık olması ayriyeten kuraklığa, dona ve sıcaklık şoklarına daha dirençli bitkiler.

Daha güzel renkte daha iri ve daha lezetli ürünler.

Ürünler daha uzun dönem tazeliğini korur ve nakliyeyi daha iyi tahammul ederler.

Kimyasal gübre kullanılan bitkilerde hasat bittiği zaman  Bioredworm-L kulanılan bitkilerin çiçeklenme işlemi hala devam edecek ve  birkaç hasat daha elde etmiş olacaksınız.  

Fide tohumu Bioredworm - L ‘in içine batırılır ve 10 dakika öylece bekletilir. Pratikte, Bioredworm-L  uyglanan tohumun filizlenme ve kök salma aşamasında mükemmel sonuçlar verdiğini, bu şekilde bitkinin büyümesi ve gelişmesinin başka herangi bir uygulama çeşidinden kıyaslanamaz ölçüde daha iyi olduğunu göstermiştir.  

1 Dekara uygulama programı -Yapraktan uygulama / püskürtme :  2-3 litre ile uygulama yapılır/ Suyla karıştırlır.

 Daha hacimli çiçeklenmesi, daha çabuk olgunlaşması ve daha iri ve birbiri ile uyumlu meyveler/ürünler için 5-10 günde 1 dekar/ 2-3 litre kullanılmalı.

 Her  6-12 günde 1 dekar/ 2-3 litre

 Yapraktan uygulama sayısı ile Bioredworm - L miktarı  bitkilerin cinsi ve toprağın kalitesine bağlıdır.

 Yapraktan uygulamada tavsiye edilen 1 dekar başına Bioredworm - L miktarının uygulanması önemlidir.

 Suyun miktarı bitkinin ihtiyacına ve (kullanılan pompaya) bağlıdır 1 dekarda ne kadar litre su kulanıldığı).

( Daha yoğun çiçeklenme ve normalin üzerinde daha çok ürününüz olduğu zaman, bu arada kök tüm ürünleri besleyemediği zaman daha sık yapraklı uygulama yapmanızı tavsiye ederiz. )

Birinci uygulama: Fide üretiminin başlamasından 10 gün önce fidelerin yetiştirildiği toprağa uygulama yapılır.

İkinci  uygulama : Fideye her 5-7 günde bir uygulama yapılır.

• Üçüncü uygulama: Fide dikiminden 10-15 gün önce bitkilerin yetiştirileceği toprağa uygulama yapılır.

( Bitkiler fidelik aşamasına geldiklerinde bitkilerin dikileceği çukurlarda önce 30-100 gram Bioredworm-S ‘ in konulması gerekir, şöyleki bitki kökü Bioredworm-S ile doğrudan temas halinde olmuş olur.)

• Dördüncü uygulama: Fide dikme işleminin hemen ardından.

Beşinci uygulama : Çiçekleme aşamasından önce  - Amaç, daha hacimli ve daha güçlü bir çiçeklenmenin sağlanması.

• Altıncı ve ondan sonra yapılan uygulamalar : Bu uygulamalar daha iri ve birbiri ile daha uyumlu ürün elde edilmesi ile ürünlerin daha çabuk olgunlaşması amacıya verimlileştirme aşamasında her hasat dalgasının ardından yapılırlar.

 Damlama sistemi :  1 Dekar / 2-3 lit  5-10 gün arası.

 

Tavsiyelerimiz:

Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir.

Bazı sularda yüksek düzeyde bulunan klor oranı Bioredworm - L de bulunan (yararlı- mikroorganizma –bakterilere zarar verebilir). Klorun sudan yok olması (buharlaşması) için suyu 12-24 saat bekletmenizi tavsiye ederiz.

Tüm uygulama ve dozlar için verilmiş talimatlar ortalama değerlerdir.

Kısa zaman içinde en iyi verimi almanız ve toprağın düzenlenmesi İçin tavsiyemiz (Bioredworm - S ve Bioredworm - L) Kombine Kullanmak.

Su miktarı Bitki türüne, pompanın kapasitesi ve kullanılan teknolojiye bağlıdır. Bioredworm - L(sıvı) % 100 organik solucan gübresi (önerilen miktarda tatbik edilmesi önemlidir).

Bioredworm - L (sıvı) % 100 organik-mikrobiyal solucan gübresi kullanım sıklığı ve miktarı, bitkinin türüne ve toprak kalitesine bağlıdır.

Toprak analiz sonuçlarınıza bağlı kullanım değerleri içi İntus L.t.d ile temasa geçebilirsiniz.

İlk başlarda verilen değerlerin maksimum miktar Bioredworm – L kullanmanızı öneririz.